Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informaţii actuale privind obţinerea cetăţeniei germane

Hände auf einer Einbürgerungsurkunde

Einbürgerungsurkunde, © dpa/pa

Articol

În urma deciziei Curții Constituționale Federale din 20.05.2020 – 2 BvR 2628/18, a fost lărgit cercul persoanelor eligibile în conformitate cu articolul 116 alineatul 2 prima teză din Legea fundamentală germană.

Începând de acum, vor fi considerați descendenți sub aspectul legislației în domeniul cetățeniei și următoarele categorii:

- copiii legitimi ai mamelor germane expatriate forțat și ai taților străini, născuți înainte de 01.04.1953

- copiii nelegitimi ai taților germani expatriați forțat și ai mamelor străine, născuți înainte de 01.07.1993

Prin urmare nu mai este necesară recurgerea la modalitățile existente de obținere a cetățeniei potrivit articolului 14 din Legea germană privind cetățenia coroborat cu Ordonanțele Ministerului federal de Interne, Construcții și Dezvoltare Teritorială din 28.03.2012 și 30.08.2019.

Persoanele al căror dosar de cetățenie în conformitate cu articolul 116 alineatul 2 prima teză din Legea fundamentală germană a fost respins în trecut în baza jurisprudenței aplicabile anterior se pot adresa oricând reprezentanței diplomatice.

La începutul paginii