Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Jimbolia, perla câmpiei bănăţene ...

19.07.2021 - Galerie foto

… a fost centrul atenţiei cu ocazia prezentării unei monografii, eveniment care a avut loc sâmbătă 10.07.2021, relatat în cele ce urmează.

Accesibilă şi fluentă, lucrarea ştiinţifică „Jimbolia - Ordini în schimbare” aduce o imagine mai puţin cunoscută până acum asupra oraşului înfloritor, multicultural, situat lângă graniţa sârbă, numit în mod just şi „Weimarul Banatului”, care până la mijlocul anilor 60 a secolului trecut a fost populat predominant de germani.

Impresionanta operă a fost prezentată auditoriului prezent în casa Stefan Jäger din Jimbolia într-un mod entuziast de către autor, d-nul prof. dr. Reinhard Johler, directorul ştiinţific al Institutului de Istorie şi Studii Regionale a Şvabilor Dunăreni din Tübingen. Invitaţii prezenţi la prezentarea de carte, printre ei numărându-se şi primarul oraşului, d-nul Darius Adrian Postelnicu, precum şi preşedintele Forumului German Banat, d-nul Johann Fernbach, au urmărit cu multă plăcere prezentările. Cuvintele rostite de către d-nul prof. Rudolf Gräf (Universitatea Babeş Bolyai Cluj) şi prof.dr. Vasile Docea (director Biblioteca Centrală Universitară „Vasile Todoran” din Timişoara) completând armonios prezentările .

Siegfried Geilhausen, viceconsulul Germaniei la Timişoara, a avut plăcerea de a adresa câteva cuvinte de salut participanţilor şi s-a numărat împreună cu soţia sa Geraldine printre privilegiaţii care au avut ocazia de a petrece câteva ore impresionante în Jimbolia.

După evenimentul cu numeroşi participanţi, directorul Casei de Cultură din Jimbolia, d-nul Sergiu-Petru Dema a prezentat împreună cu fermecătoarea sa soţie Cristina, expoziţia de cărţi poştale istorice din Jimbolia, a întreprins un tur al oraşului şi a prezentat muzeul presei, unic în România (înfiinţat de către poetul Petre Stoica).

Monografia a fost foarte dorită, din păcate, consulatul a rămas fără exemplar în momentul în care au fost împărţite.

Notă 02.08.2021: mulțumiri domnului prof. dr. Johler pentru transmiterea unui exemplar al cărtii, care va avea un loc special în biblioteca noastră.


Jimbolia, perla câmpiei bănăţene ...

La începutul paginii