Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Certificat de cazier judiciar german / Informaţii din Registrul central al străinilor (AZR) sau din Sistemul de Informaţii Schengen (SIS)

Jemand zeigt mit dem Finger auf ein erweitertes Führungszeugnis

Führungszeugnis, © Stephan Jansen/dpa

Articol

Certificat de cazier judiciar

Pentru solicitarea unui certificat juridiciar, eliberat de autoritățile germane, aveți următoarele posibilități:

Posesorii unei cărți de identitate emisă de autoritățile germane, care permite identificarea online,  precum și posesorii unei cărți de identitate electronice (E-ID-Karte) pot să solicite online eliberarea unui certificat de cazier judiciar.
Informații suplimentare găsiți accesând următorul link:
https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/

În cazul în care sunteți înregistrat cu domiciliul la Oficiul de evidența persoanelor din Germania, vă rugăm să vă adresați respectivului oficiu pentru a vi se elibera un certificat de cazier judiciar.

În toate celelalte cazuri puteți obține certificatul de cazier judiciar în felul următor: 

Formularul de cerere:
Vă rugăm să completați formularul de cerere, pe care îl găsiți aici.

Autentificarea semnăturii dumneavoastră pe formularul de cerere:
Autentificarea semnăturii se realizează la Ambasada Germaniei. În acest scop, vă rugăm să faceți o programare online.
La data programată, vă rugăm să veniți cu un document de identitate valabil și cu formularul completat, dar nesemnat; veți semna în fața angajatului consular.
Taxa pentru autentificarea semnăturii este de 34,07 Euro, care se plătește la ghișeul ambasadei. Se poate plăti cu cardul bancar sau în numerar, în Lei, la cursul din ziua autentificării.

Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar:
După ce vi s-a autentificat semnătura și vi s-a restituit formularul de cerere, va trebui să achitați taxa de eliberare în valoare de 13,- Euro. Aceasta trebuie virată în următorul cont al Oficiului Federal al Justiției:

Deutsche Bundesbank – Filiale Köln –
IBAN-Nr.: DE49370000000038001005
SWIFT-BIC: MARKDEF1370
În rubrica pentru detaliile tranzacției veți completa numele și prenumele dumneavoastră complet, pentru ca suma virată să poată fi atribuită apoi cererii dumneavoastră

Transmiterea formularului de cerere și a dovezii de plată:
Formularul de cerere se trimite împreună cu dovada de achitare/virare a taxei de 13,- Euro la următoarea adresă:
Bundesamt für Justiz – Bundeszentralanzeiger
Internationale Registerangelegenheiten
53094 Bonn

Oficiul Federal al Justiției va elibera certificatul de cazier judiciar și, după 3 - 4 săptămâni, vi-l va trimite la adresa menționată de dumneavoastră pe formularul de cerere.

Rețineți, vă rog, că certificatul de cazier judiciar se eliberează numai în limba germană.


Informaţii din Registrul central al străinilor (AZR)

Ce fel de informaţii sunt înregistrate despre mine în AZR sau în SIS? Există o interdicţie de intrare în Germania pe numele meu? Ambasada nu vă poate răspunde direct la aceste întrebări. De asemenea, solicitarea reducerii unei eventuale interdicţii de intrare în ţară ar trebui solicitată direct autorităţii care a instituit-o.

Solicitarea de informații din Registrul Central al Străinilor privind propria persoană trebuie depusă în scris la Oficiul Federal Administrativ (BVA) din Köln. Pentru a evita furnizarea de informații privind date cu caracter personal unor persoane neautorizate, solicitarea va beneficia de un răspuns numai după verificarea identităţii persoanei în cauză. În străinătate, identitatea este dovedită, de exemplu, prin autentificarea semnăturii la reprezentanţa diplomatică germană sau la o instituţie din țara de origine, abilitată să autentifice semnături (în acest caz, trebuie anexată o traducere legalizată a încheierii de autentificare).

Pentru a obţine autentificarea semnăturii la Ambasada Germaniei la Bucureşti, este necesară o programare prin intermediul sistemului electronic de programări al Ambasadei.

La întrevederea din Ambasadă, vă rugăm să prezentaţi următoarele documente:

Pentru autentificarea semnăturii se aplică o taxă fixă de 56,43 €, care poate fi achitată la Ambasadă în euro cu card bancar (VISA/MasterCard) sau numerar în lei, la cursul actual al Ambasadei.

Informații din Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) privind propria persoană 

Solicitarea de informații din Sistemul de Informaţii Schengen privind propria persoană trebuie depusă în scris la Poliţia Federală Judiciară (Bundeskriminalamt - BKA) din Wiesbaden. Având în vedere că informaţia nu poate fi furnizată decât persoanei îndreptăţite, BKA va verifica identitatea solicitantului şi se va asigura că informaţia va ajunge doar la persoana îndreptăţită. Informaţii suplimentare privind documentele necesare, respectiv privind reprezentarea de către un avocat, găsiţi pe pagina de internet a BKA.

 

La începutul paginii