Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Tranziţia energetică

Windrad und Rapsfeld in den Vier- und Marschlanden, Hamburg, Deutschland

Windrad und Rapsfeld in den Vier- und Marschlanden, Hamburg, Deutschland | Verwendung weltweit, © chromorange

Articol

„Energiewende“ sau tranziţia energetică se referă la trecerea de la alimentarea cu energie din combustibili fosili și nucleari la cea din surse regenerabile de energie , cu scopul de a crea un sistem energetic nou, durabil, cu emisii aproape nule de CO2. Din anul 2011, an în care guvernul german a decis să elimine treptat energia nucleară până în 2022, tranziţia energetică reprezintă una dintre principalele provocări ale guvernului. Germania  trebuie să se  transforme într-una dintre economiile cele mai ecologice și eficiente energetic din lume şi în același timp, trebuie să asigure prețuri competitive la energie.

Pentru aceasta  40–45% din curentul electric din Germania va proveni până în anul 2025 din surse regenerabile de energie,   până în anul 2035 acest procent va ajunge la 55-60%,  iar până în anul 2050 la 80%. Ȋn această privinţă  pot fi observate deja progrese.  Ȋn anul 2016 aproximativ o treime din consumul de curent al Germaniei era acoperit din surse de energie regenerabilă. Producția de centrale pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, precum şi proiectarea, construcția, întreținerea și exploatarea acestora au evoluat într-un factor economic important. Investiţiile  întreprinderilor și persoanelor private pentru dezvoltarea energiilor regenerabile au fost numai în anul 2016 în valoare de aproximativ 15 miliarde de euro.

În data de 07.11.2014 Consiliul Federal a ratificat Legea  surselor regenerabile de energie 2014 (Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014). Această lege trebuie să asigure că ponderea energiei din surse regenerabile în alimentarea cu energie a Germaniei  va crește în mod constant. Mai mult decât atât, ar trebui să absoarbă dinamica costurilor din ultimii ani și să limiteze creșterea acestora pentru consumatorii de energie electrică.

Pentru a evalua progresele înregistrate în realizarea obiectivelor propuse, guvernul german publică anual un raport de monitorizare. Raportul de monitorizarea publicat în decembrie 2016 pentru a cincea oară "Energia Viitorului" prezintă date privind stadiul măsurilor aplicate. Raportul prezintă în detaliu subiecte ca eficiență energetică, energie regenerabilă, centrale electrice, rețele electrice, emisii de gaze cu efect de seră și prețuri la energie.

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/energy-transition.html


 

La începutul paginii