Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Compensații pentru nedreptățile cauzate de regimul național-socialist

Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin

Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin, © dpa / POP-EYE

Articol


Republica Federală Germania este conștientă de responsabilitatea sa deosebită în urma nedreptăților comise de regimul național-socialist. Prin urmare, toate guvernele federale au tratat cu prioritate acordarea de compensații morale și financiare. Deja la puțină vreme după sfârșitul războiului au fost stabilite reglementări în acest sens. În mare parte procedurile au fost deja încheiate.
Pe această pagină găsiți o privire de ansamblu asupra tipurilor de compensații pentru care mai pot fi depuse în prezent cereri, precum și informații practice.

Informații detaliate găsiți în broșura Ministerului Federal al Finanțelor „Compensații  pentru nedreptățile comise de regimul național-socialist”: Broschüre


Compensații pentru munca în ghetou, care nu a constituit muncă forțată

Persoanele considerate persecutate de regimul național-socialist în sensul Legii federale privind compensațiile pentru victimele nazismului (Bundesentschädigungsgesetz-BEG) care au lucrat „neforțat” într-un ghetou sunt îndreptățite, în principiu, la o pensie, în conformitate cu Legea privind pensiile care derivă dintr-o activitate desfășurată într-un ghetou (ZRBG) sau la prestația unică acordată în baza Directivei Guvernului federal din anul 2007. Pentru aceeași muncă se poate acorda atât prestația unică, cât și pensie. Ambele cereri pot fi depuse simultan.

Informații privind condițiile de solicitare și formularele  pentru pensiile în urma muncii într-un ghetou pot fi găsite pe pagina de internet a Casei germane de asigurări de pensii, la următorul link.

Puteți obține informații despre prestația de recunoaștere a muncii în ghetouri la BADV (Oficiul Federal pentru servicii centrale și probleme patrimoniale nerezolvate), unde puteți depune și cererea.

Compensații pentru muncă forțată

Pentru compensarea muncii forțate într-un lagăr de concentrare sau ghetou, Germania a înființat în anul 2000 Fundația „Memorie, Responsabilitate și Viitor” (EVZ). Între timp, fondurile fundației au fost aproape în totalitate acordate. Aproximativ 1,7 milioane de foști muncitori forțați ai Reich-ului german din aproape 100 de țări au beneficiat de compensații.

Cei care nu au avut până acum posibilitatea să solicite compensații, se pot adresa Jewish Claims Conference 


Despăgubiri pentru victimele non-evreiești persecutate din Europa de Est

În vederea despăgubirii victimelor non-evreieşti ale regimului național-socialist din Europa de Est, sunt valabile următoarele reglementări:  

Persoanele persecutate, care nu deţin cetăţenia germană, pot obţine o indemnizaţie unică, în valoare de 2.556 euro, cu condiţia să nu fi beneficiat deja de plăţi compensatorii din surse germane (de ex. acorduri globale, fundaţii, iniţiativa Hirsch). 

Solicitantul trebuie să îndeplinească prevederile directivelor pentru persoane persecutate non-evreieşti, în conformitate cu § 4 al Directivei Guvernului federal din 26 august 1981, actualizată la 7 martie 1988, privind acordarea de prestaţii persoanelor persecutate de origine non-evreiască, în cadrul măsurilor reparatorii, în scopul compensării unor situaţii dificile în cazuri individuale. 

Solicitantul însuşi trebuie să fi fost persecutat de regimul național-socialist, în sensul § 1 al Legii federale privind acordarea de compensaţii, şi anume prin măsuri violente ale regimului național-socialist din cauza unei opoziţii politice împotriva nazismului sau pe motive rasiale sau religioase sau din cauza convingerilor, fiindu-i grav afectată sănătatea ca urmare a acestor persecuţii. 


Cererile de acordare a despăgubirilor se vor adresa Ministerului Federal al Finanţelor: 

Bundesministerium der Finanzen 

Referat V B 3 

Außergesetzliche Entschädigungsregelungen für NS-Verfolgte 

Am Propsthof 78a 

53121 Bonn 

http://www.bundesfinanzministerium.de

Plată cu caracter excepțional în contextul pandemiei de coronavirus

Pentru persoanele persecutate de regimul național-socialist, care au mai beneficiat deja de o indemnizație unică din Fondul de rezervă pentru măsuri reparatorii, este prevăzută acordarea unei indemnizații excepționale în contextul pandemiei de coronavirus, în valoare de câte 1.200 euro pentru anii 2021 și 2022. Acest ajutor trebuie solicitat printr-o scrisoare adresată Ministerului Federal al Finanțelor din Germania (adresa vezi mai sus).

Dacă aveți întrebări, contactați Ambasada Germaniei la București prin e-mail, la adresa: info@bukarest.diplo.de  Fondul de plată unică “Hardship Fund”/Jewish Claims Conference

În plus, evreii persecutați care au probleme de sănătate considerabile și care nu pot beneficia de prestații din alte fonduri germane, pot solicita Jewish Claims Conference (JCC) plăți unice de capital din așa-numitul “Hardship Fund”.

Evreii persecutați nevoiași, care au fost închiși într-un lagăr de concentrare sau într-un ghetou sau care au fost nevoiți să se ascundă ori să își asume o identitate falsă și, începând cu 01.01.2020, și persoanele recunoscute ca „Drepți între popoare” pot solicita Jewish Claims Conference (JCC) prestații lunare din așa-numitul Fond al articolului 2, care a fost creat în cadrul unui acord între Germania reunificată și Jewish Claims Conference.

Mai multe informații găsiți pe pagina de internet a Jewish Claims Conference

La începutul paginii