Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Documente, legalizări, traducători

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Artikel


Apostila de la Haga

Germania și România sunt state semnatare ale Convenției de la Haga din 05.10.1961, privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

Prin intermediul apostilei statele semnatare recunosc, reciproc, autenticitatea documentelor oficiale.

În multe situații însă, între statele membre ale Uniunii Europene nu mai este necesară confirmarea autenticității documentelor.

Regulamentul (UE) 2016/1191 din 6 iulie 2016, privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană, prevede că, între statele membre ale Uniunii Europene, pentru anumite documente (cum ar fi certificatele de stare civilă) nu se mai cere aplicarea apostilei. Informații suplimentare găsiți accesând următorul link:

https://e-justice.europa.eu/551/RO/public_documents?clang=ro

Și extrasele multilingve ale certificatelor de stare civilă , eliberate conform Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă (CIEC) referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, sunt recunoscute reciproc de către statele semnatare, fără a fi necesară confirmarea autenticității prin intermediul apostilei.

Care sunt autoritățile germane, autorizate a aplica apostila pe documente oficiale germane, puteți afla aici:

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/konsularinfo/internationaler-urkundenverkehr

În cazul documentelor oficiale emise de autorități române, apostila se aplică după cum urmează:

  • Tribunalele aplică apostila pe sentințele judecătorești, emise de judecătoriile aflate în circumscripția lor
  • Camerele Notarilor Publici din fiecare județ aplică apostila pe documentele emise de către notariate
  • Prefecturile fiecărui județ aplică apostila pe celelalte tipuri de documente

Traducători și interpreți

Ambasada Republicii Federale Germania la București nu oferă servicii de traducere și interpretariat.

 Pe pagina de internet a Ministerului Justitiției al României găsiți, la rubrica "Servicii conexe", lista traducătorilor și interpreților autorizați din Romania.

Legalizări

În cazul în care doriți legalizarea unei copii a unui document sau legalizarea unei semnături la ambasadă, vă rugăm să faceți o programare prin platforma al cărei link se regăsește mai jos.

 De asemenea, vă rugăm să citiți următoarele informații:

1.      Legalizarea cópiilor

 Legalizarea cópiilor se poate realiza de către funcționarii consulari, prin prezentarea originalului, dacă respectivul document este necesar a fi utilizat în Germania.

 În vederea legalizării fotocopiilor, vă rugăm să aveți la dumneavoastră și documentul  în original.

Taxa de legalizare a unei cópii este de 24,26 Euro. Ea se va achita în RON, la cursul de schimb al ambasadei, valabil în ziua în care se efectuează legalizarea.

2.      Autentificări de semnătură

Prin autentificarea unei semnături, funcționarul consular confirmă faptul că o persoană a semnat un document în prezența sa.  Semnătura se realizează personal în fața funcționarului consular sau trebuie să poată fi recunoscută de către acesta. 

Nu se face o instruire privind semnificația legală a documentului care urmează a fi semnat.

În multe situații autentificarea de semnătură este suficientă pentru ca documentul să producă efecte legale.

Prezentăm câteva exemple în acest sens:

Declarație de consimțământ: este o declarație prin care o persoană  reprezentată se declară de acord cu un contract, după ce acesta  a fost deja semnat în Germania

Procuri revocabile

Cereri de înregistrare în Registrul Comerțului

Declarație privind renunțarea la moștenire

Înainte de efectuarea programării, vă rugăm să trimiteți un scan al documentului ce urmează a fi semnat, la adresa de e-mai:l info@bukarest.diplo.de .

La data programată pentru autentificare, vă rugăm să aveți la dumneavoastră:

Documentul care urmează a fi semnat

În cazul declarațiilor de consimțământ: o copie sau un duplicat al contractului deja încheiat

Un pașaport sau carte de identitate valabilă; cetățenii germani trebuie să se legitimeze cu un pașaport german sau cu o carte germană de identitate

În cazul în care nu se semnează în nume propriu, ci – de exemplu -  în calitate de reprezentant al unei firme, al unui minor sau al unei persoane aflate sub interdicție, atunci trebuie prezentată și dovada mandatului (în copie sau original).

Taxa pentru autentificarea unei semnături este de 56,43 Euro și se achită în RON, la cursul de schimb al ambasadei, valabil în ziua în care se efectuează autentificarea de semnătură.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că, în cazul  legalizărilor de semnătură care țin de chestiuni de familie sau de stare civilă, sunt valabile alte prevederi. Informații în acest sens găsiți în rubrica “Chestiuni de familie”.
Solicitare programare

nach oben