Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Documente, legalizări, traducători

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Artikel


Apostila de la Haga

Foaie informativă privind apostila de la Haga

Traducători și interpreți

Ambasada Republicii Federale Germania la București nu oferă servicii de traducere și interpretariat.

 Pe pagina de internet a Ministerului Justitiției al României găsiți, la rubrica "Servicii conexe", lista traducătorilor și interpreților autorizați din România:
Legalizări

În cazul în care doriți legalizarea unui document la ambasadă, vă rugăm să faceți o programare prin platforma al cărei link se regăsește mai jos.

 De asemenea, vă rugăm să citiți următoarele informații:

1.      Legalizarea cópiilor

 Legalizarea cópiilor se poate realiza de către funcționarii consulari, prin prezentarea originalului, dacă respectivul document este necesar a fi utilizat în Germania.

 În vederea legalizării fotocopiilor, vă rugăm să aveți la dumneavoastră și documentul  în original.

Taxa de legalizare a unei cópii este de 26,21 Euro. Ea se va achita în RON, la cursul de schimb al ambasadei, valabil în ziua în care se efectuează legalizarea.

2.      Autentificări de semnătură

Prin autentificarea unei semnături, funcționarul consular confirmă faptul că o persoană a semnat un document în prezența sa.  Semnătura se realizează personal în fața funcționarului consular sau trebuie să poată fi recunoscută de către acesta. 

Nu se face o instruire privind semnificația legală a documentului care urmează a fi semnat.

În multe situații autentificarea de semnătură este suficientă pentru ca documentul să producă efecte legale.

Prezentăm câteva exemple în acest sens:

Declarație de consimțământ: este o declarație prin care o persoană  reprezentată se declară de acord cu un contract, după ce acesta  a fost deja semnat în Germania

Procuri revocabile

Cereri de înregistrare în Registrul Comerțului

Declarație privind renunțarea la moștenire

Înainte de efectuarea programării, vă rugăm să trimiteți un scan al documentului ce urmează a fi semnat, la adresa de e-mai:l info@bukarest.diplo.de .

La data programată pentru autentificare, vă rugăm să aveți la dumneavoastră:

Documentul care urmează a fi semnat

În cazul declarațiilor de consimțământ: o copie sau un duplicat al contractului deja încheiat

Un pașaport sau carte de identitate valabilă; cetățenii germani trebuie să se legitimeze cu un pașaport german sau cu o carte germană de identitate

În cazul în care nu se semnează în nume propriu, ci – de exemplu -  în calitate de reprezentant al unei firme, al unui minor sau al unei persoane aflate sub interdicție, atunci trebuie prezentată și dovada mandatului (în copie sau original).

Taxa pentru autentificarea unei semnături este de 56,43 Euro și se achită în RON, la cursul de schimb al ambasadei, valabil în ziua în care se efectuează autentificarea de semnătură.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că, în cazul  legalizărilor de semnătură care țin de chestiuni de familie sau de stare civilă, sunt valabile alte prevederi. Informații în acest sens găsiți în rubrica “Chestiuni de familie”.
Solicitare programare

nach oben